Mời đăng ký tham gia khóa đào tạo "Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng và Kỹ năng thương lượng, đàm phán"

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2019, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam sẽ tổ chức các Khóa đào tạo nhân lực bán lẻ, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối – bán lẻ thông qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp, tạo tiền đề cho việc xây dựng một chuẩn mực cho ngành đào tạo bán lẻ trong tương lai, khắc phục hiện trạng các nguồn giáo dục - đào tạo hiện có chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân lực cho ngành công nghiệp, Hiệp hội các nhà bán lẻ VN mở 04 khóa đào tạo tại Hà Nội và Quảng Ninh với chủ đề Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng và Kỹ năng thương lượng, đàm phán

2. Quy mô: 40 học viên / khóa (của ít nhất 15 doanh nghiệp)

3. Thời gian, địa điểm:                                                                                                                                                                                                                    - Tại Hà Nội (đăng ký tại đây) : Hội trường tầng 2 nhà khách số 8 Chu Văn An, Hà Nội                                                                                                  Khóa 1:  Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng ngày 16/9/2020 -18/9/2020   

  Khóa 2:  Kỹ năng thương lượng, đàm phán ngày 19/9/2020 – 21/9/2020

- Tại Quảng Ninh (đăng ký tại đây): Hội trường B (tầng 1), trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh, cột 8 phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

   Khóa 3:  Kỹ năng quản lý, chăm sóc khách hàng ngày 18/8/2020 -20/8/2020  

    Khóa 4:  Kỹ năng thương lượng, đàm phán ngày 21/8/2020 – 23/8/2020

4. Ngành hàng: Thương mại, Phân phối - bán lẻ

5. Đối tượng tham gia: Lãnh đạo doanh nghiệp phân phối - bán lẻ, cán bộ phụ trách phòng ban  kinh doanh và bán hàng, nhân viên bán hàng tại siêu thị, cửa hàng…

6. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia:

- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức XTTM Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, ưu tiên các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành phân phối bán lẻ

7. Chi phí:

- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: Hỗ trợ 100% các khoản chi: Chi phí giảng viên, lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên.

- Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: Chi phí đi lại, ăn ở của học viên trong thời gian đào tạo

8. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:

- Cử cán bộ đúng đối tượng tham gia khóa đào tạo.

- Tạo điều kiện và đảm bảo cán bộ được cử đi học tham gia đầy đủ và nghiêm túc suốt khóa đào tạo.

9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

- Bản đăng ký tham gia khóa đào tạo của doanh nghiệp, có đóng dấu của doanh nghiệp/hợp tác xã/tổ chức XTTM Việt Nam (theo mẫu đính kèm, điền đầy đủ các thông tin đơn vị)

10. Thời hạn đăng ký tham gia: Thời hạn đăng ký của từng khóa xem trong Mẫu Bản đăng ký tham gia khóa đào tạo kèm theo

Vì số lượng học viên mỗi lớp có hạn, BTC sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đăng ký trước.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Văn phòng Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam,  P309-310 nhà E1, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa,  Hà Nội

                        Tel:  024.6275 3379        Fax: 024.6275 3393           Email: hanoiavr@gmail.com

                        Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hằng (DĐ  0986923234)