TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG (INVESTPROCEN)

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG (INVESTPROCEN)

THÔNG TIN CHUNG
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương (Investment Promotion Center for Industry and Trade - “INVESTPROCEN”) là cơ quan trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương Việt Nam. INVESTPROCEN được Bộ Công Thương thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 2013 nhằm thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại. Với đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, có trình độ chuyên môn cao, cùng đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, INVESTPROCEN đang từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư với các dịch vụ có chất lượng cao, đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và góp phần phát triển công nghiệp và thương mại Việt Nam.

DỊCH VỤ
Tổ chức Sự kiện Xúc tiến đầu tư
Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước
Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại nước ngoài

Cung cấp thông tin
Cung cấp thông tin hai chiều giữa các nhà đầu tư và các địa phương, khu công nghiệp
Cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu hỗ trợ quyết định đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư

Tư vấn đầu tư
Nghiên cứu thị trường, thực hiện báo cáo điều tra tiền khả thi.
Tư vấn cho nhà đầu tư, dự án đầu tư trong lựa chọn địa điểm đầu tư, đối tác thực hiện.
Tư vấn pháp lý: thành lập pháp nhân, xin giấy phép đầu tư, hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép liên quan...
Dịch vụ tư vấn đầu tư khác: tư vấn quản trị tài chính, xây dựng kế hoạch marketing…

Dịch vụ khác
Dịch vụ văn phòng đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài
Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ xúc tiến đầu tư
Tư vấn xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư: catalogue, phim giới thiệu …
Hỗ trợ xây dựng chiến lược thực hiện các chương trình truyền thông xúc tiến đầu tư trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG (INVESTPROCEN)
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 38262266
Fax: (84) 4 38262255
Email: investprocen@vietrade.gov.vn
Website: www.investvietnam.gov.vn

VĂN BẢN LIÊN QUAN
- Quyết định số 3102/QĐ-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương Về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại
- Quyết định số 140/QĐ-XTĐT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Cục Xúc tiến thương mại Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phát triển Công Thương.

Hình ảnh một số hoạt động của INVESTPROCEN