Language: English
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011- 2020 và định hướng đến 2030 In
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 14:21

VIETRADE - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2471/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011- 2020, định hướng đến 2030, do Bộ Công Thương đệ trình.

 

Theo đó, 3 quan điểm phát triển xuất nhập khẩu (XNK) là: Phát triển sản xuất để tăng nhanh XK và đáp ứng nhu cầu trong nước; xây dựng, củng cố các đối tác hợp tác chiến lược để phát triển thị trường bền vững và đa dạng hoá thị trường XNK, tích cực và chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với hàng hoá có thương hiệu, giá trị gia tăng cao.

 

Mục tiêu tổng quát là: Tổng kim ngạch XK hàng hoá đến năm 2020 tăng gấp 3 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt trên 2000 USD.

 

Để đạt mục tiêu đó, tốc độ tăng trưởng XK thời kỳ 2011-2020 bình quân 11-12%/ năm, trong đó giai đoạn 2011-2015 tăng 12%; giai đoạn 2016 - 2020 tăng 11%/năm. Duy trì tốc độ thời kỳ 2021-2030 tăng trưởng khoảng 10%/năm. Tốc độ tăng NK chậm hơn tốc độ tăng trưởng XK. Theo xu thế đó sẽ giảm dần thâm hụt thương mại, tỷ lệ nhập siêu dưới 10% vào năm 2015,  tiến tới cân bằng thương mại vào năm 2020; Thời kỳ 2021 - 2030 có thặng dư.

 

Căn cứ vào mục tiêu, định hướng XK theo mô hình tăng trưởng bền vững và hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao giá trị. Chuyển dịch cơ cấu hàng hoá XK một cách hợp lý.

 

Theo định huớng chung, đã định hướng cụ thể cho 4 nhóm hàng: Nhóm nhiên liệu, khoáng sản; nhóm nông, lâm, thuỷ sản; nhóm công nghiệp chế biến và nhóm hàng hoá mới. Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến trong cơ cấu XK sẽ tăng mạnh nhất. Nhóm hàng hoá mới gồm một số hàng hoá hiện kim ngạch còn nhỏ nằm trong nhóm hàng hoá khác nhưng nhiều tiềm năng phát triển nên tỷ trọng nhóm này sẽ tăng. Nhóm nông, lâm, thuỷ sản tuy trị giá tăng, nhưng tỷ trọng sẽ giảm. Nhóm nhiên liệu, khoáng sản, sẽ có lộ trình giảm dần XK khoáng sản thô, nên tỷ trọng của nhóm này sẽ giảm rõ rệt từ 11,2% năm 2010 xuống còn 4,4% vào năm 2020.

 

Căn cứ vào quan điểm đa dạng hoá thị trường, việc định hướng phát triển thị trường sẽ phát huy vị thế của Việt Nam trên thương trường quốc tế, tận dụng các cơ hội mở cửa thị trường... để đến năm 2020, cơ cấu thị trường sẽ được định hình : Châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 46%, châu Âu 20%, châu Mỹ 25%, châu Đại Dương 4%, châu Phi 5%. Định hướng về thị trường NK, trên cơ sở điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng NK sẽ góp phần thực hiện mục tiêu cải thiện tình hình thâm hụt thương mại.

 

Có 6 nhóm giải pháp chiến lược, gồm: Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển thị trường; Chính sách tài chính tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng XK; Đầu tư phát triển hạ tầng giao nhận, vận tải và đẩy nhanh xã hội hoá dịch vụ logistic; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Kiểm soát NK; Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các hiệp hội ngành hàng.Trong các nhóm giải pháp đều đề cập đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại ở thị trường nước ngoài và trong nước.

 

Quyết định giao cho Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng xây dựng Chương trình hành động thực hiện ./.Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox