Ngày hội doanh nhân 2017 với chủ đề “Giải pháp thương mại điện tử - Để doanh nghiệp thành công hơn” tại Hà Nội

VIETRADE - Chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương” (sau đây gọi tắt là Chương trình) là Dự án ODA do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ được thực hiện trong 04 năm (2013-2017). Cơ quan quản lý chương trình là Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) là đơn vị chủ trì thực hiện theo phương thức Quốc gia điều hành.

Trong khuôn khổ hoạt động, Ban Quản lý Chương trình (BQL Chương trình) phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Việt Nam (OCB) tổ chức Ngày hội doanh nhân 2017 với chủ đề “Giải pháp thương mại điện tử - Để doanh nghiệp thành công hơn” tại Hà Nội với mục tiêu bàn về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập với xu hướng thương mại điện tử.

Thông tin về Hội thảo như sau:

  1. Thời gian: 07h45 Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017.
  2. Địa điểm: Khách sạn Fortuna - 6B, Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.

                Danh sách diễn giả tại Ngày hội.

Đăng ký tham dự xin vui lòng gửi fax về số 024-39344260 hoặc email: duan_sme@vietrade.gov.vn hoặc di động: 0945378266 / 0912537565 trước ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Mầu đăng ký tham dự tải theo địa chỉ đính kèm.

Kinh phí tham dự: do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Ngân hàng OCB đài thọ. Số lượng chỗ CÓ HẠN (Ban tổ chức áp dụng hình thức đăng ký trước phục vụ trước).
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: