Mời tham gia Triển lãm Quốc tế lần thứ 9 về Công nghệ Đóng tàu, Hàng hải và Công trình biển - Vietship 2018

Từ ngày 24-26/1/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Mễ Trì, Hà Nội sẽ diễn ra Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về Công nghệ Đóng tàu, Hàng hải và Công trình biển - VIETSHIP 2018 do Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) thuộc Bộ Giao thông Vận tải thực hiện. Qua 16 năm với 8 lần liên tục tổ chức thành công, Vietship đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác phát triển, thu hút đầu tư, trao đổi khoa học công nghệ và tạo ra cơ hội lý tưởng cho việc xúc tiến thương mại trong ngành. Vietship đã thực sự trở thành sự kiện tâm điểm của ngành đóng tàu và hàng hải trong khu vực và trên thế giới.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham gia Hội chợ đề nghị tham khảo và đăng ký theo hướng dẫn đính kèm.

Thư mời.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: