Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 19, năm 2019

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018, Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 19, năm 2019. Cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu

- Tăng cường phát triển xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho các tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước.

-  Phát huy vai trò vị trí “Cầu nối ” của tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần tích cực, hiệu quả trong hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi khoa học kỹ thuật, giao lưu văn hóa du lịch... giữa Việt Nam và Trung Quốc.

 1. Quy mô: 700- 800 gian hàng và trên 2.000 m2 đất trống của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 2. Thời gian: từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2019.
 3. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành, Khu Thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 4. Ngành hàng: Tổng hợp.
 5. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
 6. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, có định hướng xuất khẩu. Sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có mẫu mã đẹp và chất lượng tốt.
 7. Chi phí

- Hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

- Giá thuê gian hàng tiêu chuẩn là: 6.000.000 đồng/ gian hàng. Trong đó: doanh nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng là: 3.000.000đồng/gian hàng từ nguồn xúc tiến thương mại quốc gian năm 2019 (mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ tối đa không quá 04 gian hàng); doanh nghiệp phải đóng 50% chi phí gian hàng.

- Giá thuê đất trống trong nhà tiền chế khu vực triển lãm ô tô: 250.000đồng/m2.

-  Doanh nghiệp tự túc các chi phí vận chuyển hàng hóa, ăn ở, đi lại,..

 1. 9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia Chương trình

- Gửi bản đăng ký tham gia và ký hợp đồng với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai.

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế Hội chợ của Ban tổ chức. Sau khi kết thúc Hội chợ, trong vòng 15 ngày các doanh nghiệp tham dự phải gửi Báo cáo kết quả (theo mẫu) về Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai.

 1. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình

- Đăng ký tham gia (theo mẫu).

- Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao.

 1. Thời hạn đăng ký tham gia: để đảm bảo thực hiện Chương trình đúng tiến độ, đề nghị các tổ chức và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký trước ngày 15/10/2019.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai; Địa chỉ: Khu Thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0214.3837575; Fax: 0214.3830003./.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: