Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16 tháng 1 năm 2017, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai) lần thứ 17, năm 2017.Cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu

- Phát huy vai trò vị trí “Cầu nối” của tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; góp phần tích cực, hiệu quả thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi khoa học kỹ thuật, giao lưu văn hóa du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ.

 1. Quy mô: 600- 800 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 2. Thời gian: từ ngày 10/11 đến ngày 15/11/2017.
 3. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành, Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
 4. Ngành hàng: Các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu; hàng nông, lâm, thủy hải sản; máy móc thiết bị; hàng điện tử, điện lạnh; hàng may mặc; triển lãm ô tô; sinh vật cảnh...
 • . Đối tượng tham gia: Sở Công thương, các tổ chức xúc tiến thương mại; Các hiệp hội ngành hàng; Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Các hợp tác xã.
 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, có định hướng xuất khẩu. Sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có mẫu mã đẹp và chất lượng tốt.
 2. Chi phí

- Hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

- Giá thuê gian hàng tiêu chuẩn 9m2  là: 6.000.000đ. Trong đó: Doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng là: 3.000.000đ/gian hàng; (mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ tối đa không quá 04 gian hàng).

- Tổ chức, doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ gian hàng phải đóng: 3.000.000đ/ gian hàng.

 1. 9. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia Chương trình

- Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia, ký hợp đồng với Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai đầy đủ, đúng hạn.

- Tự trang trải 100% các chi phí vận chuyển hàng hóa, ăn ở, đi lại,..

- Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế tham gia gian hàng của Ban tổ chức Hội chợ. Sau khi kết thúc Hội chợ, trong vòng 15 ngày các doanh nghiệp tham dự Hội chợ phải gửi Báo cáo kết quả (theo mẫu) về Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai.

 1. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình

- Đăng ký tham gia (theo mẫu).

- Danh mục hàng hóa.

 1. Thời hạn đăng ký tham gia: để đảm bảo thực hiện Chương trình đúng tiến độ, đề nghị các tổ chức và doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký trước ngày 15/10/2017.

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai; Địa chỉ: Khu Thương mại và Công nghiệp Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0203.837575; Fax: 020 3830003./.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: