Mời tham gia Chương trình đón Đoàn doanh nghiệp Lào vào Việt Nam kết nối giao thương

Thực hiện Chương trình XTTM quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018, Cục Xuất nhập khẩu (XNK) phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Chương trình đón Đoàn doanh nghiệp Lào vào Việt Nam để kết nối giao thương, giao dịch mua hàng với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và phát triển hoạt động thương mại biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu: Quảng bá các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Lào; tổ chức kết nối giao thương giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm bạn hàng, có cơ hội giao dịch ký kết hợp đồng, phát triển thị trường.
  2. Thời gian: Ngày 27 tháng 8 năm 2019.
  3. Địa điểm: Khánh sạn Sài Gòn – Đông Hà, số 01 Bùi Thị Xuân, phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
  4. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Lào và Việt Nam.
  5. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và có nhu cầu kết nối giao thương, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Lào (Các doanh nghiệp không phải đóng phí tham gia Chương trình).

Danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia kèm theo hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp gửi về Cục XNK (Bộ Công Thương) trước ngày 22 tháng 8 năm 2019.

Chi tiết xin liên hệ: Chuyên viên Võ Thị Mai Hoa, Phòng Thương mại quốc tế, Cục XNK (Bộ Công Thương). Điện thoại: 024.22205447; Email: hoavtm@moit.gov.vn.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: