Mời tham gia Chương trình đào tạo tập huấn tại Thái Nguyên

VIETRADE - Thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên tổ chức Chương trình đào tạo tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển thị trường cho các đơn vị, doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên” năm 2019. Cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản, thiết thực về kỹ năng kinh doanh, công tác quản lý tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại…trong thời kỳ hội nhập. Chương trình sẽ giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh; trang bị những kỹ năng quản lý, lãnh đạo điều hành cho nhà quản trị, đặc biệt là kỹ năng mềm…; Hướng dẫn xây dựng và phát triển mạng lưới bán hàng cho các đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá, xúc tiến xuất khẩu.
  2. Quy mô: Từ 60 - 80 học viên.
  3. Thời gian: Từ ngày 16-17/5/2019.
  4. Địa điểm: Khách sạn Đông Á Plaza. Số 688, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
  5. Nội dung:

- Nhằm nâng cao kiến thức về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán hàng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu.

- Học viên nắm vững những kiến thức về công tác quản lý, kỹ năng kinh doanh và kiến thức nghiệp vụ cần thiết về hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Vận dụng vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  1. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức Xúc tiến Thương mại trong và ngoài tỉnh.
  2. Kinh phí tham gia: Thuộc Chương trình XTTM quốc gia năm 2019 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018.
  3. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký: Bản đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu).
  4. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 05/5/2019.

          Các đơn vị đăng ký đề nghị gửi đăng ký về:

          Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên.

          Địa chỉ: Số 366/1 - đường Bắc Kạn - TP Thái Nguyên

          Điện thoại: 02083 851844/851855/756497/657866          Fax: 02083 858102  

         Email: thainguyentpc@gmail.com

 
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: