Mời tham dự lớp Tập huấn Nâng cao Nghiệp vụ Xuất khẩu Nghệ An

VIETRADE - Thực hiện Quyết định số 137/QĐ.BCT, của Bộ Trưởng Bộ Công Thương, ngày 16/01/2017, về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia 2017.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, cán bộ nhà nước, cán bộ xúc tiến thương mại cập nhật kiến thức nền tảng về nghiệp vụ xuất nhập khẩu nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực trong hoạt động xúc tiến thương mại và xuất khẩu, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nghệ An tổ chức khóa “Tập huấn Nâng cao Nghiệp vụ xuất khẩu Nghệ An”

Thông tin chung về Chương trình Tập huấn như sau:

1.Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27  tháng 7 năm 2017

2.Địa điểm: Khách sạn Vinh Plaza, Số 03, Đường Mai Hắc Đế, Tp. Vinh, T. Nghệ An

3.Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.

Các đơn vị quan tâm gửi mẫu đăng ký đính kèm trước ngày 25 tháng 7 năm 2017 về:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nghệ An

Địa chỉ: 70 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,

Điện thoại: 0238.3596628, Fax. 02383596638, Email: ntpcna@gmail.com.

Người liên hệ: Dương Mạnh Hùng, ĐT: 0942.393.062; email: duongmos4@gmail.com

Trần Đinh Nhật Ánh. ĐT; 0934.510.437, email: nhatanh.trandinh@gmail.com./.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: