Mời tham dự lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu: Tập huấn ngắn hạn nhằm nâng cao kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bản lẻ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 2. Quy mô: Từ 15 – 20 đơn vị, tối thiểu 50 học viên tham gia.
 3. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 13/6/2019 đến ngày 14/6/2019.
 4. Địa điểm: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 5. Ngành hàng: Hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng và các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác.
 6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức Xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy đinh của pháp luật hiện hành.
 7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức Xúc tiến thương mại tham gia sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của tỉnh Quảng Bình.
 8. Chi phí:

-  Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: miễn phí 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ cho khóa học.

          - Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: Chi phí đi lại, ăn, nghỉ và các khoản chi phí khác khi tham gia chương trình.

 1. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình:

- Các doanh nghiệp tham gia lớp tập huấn hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu) đúng thời gian quy định của Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình.

- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc nội quy của Ban tổ chức lớp học.

- Sau khi kết thúc lớp Tập huấn, các đơn vị tham gia phải gửi báo cáo kết quả (theo mẫu) cho Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Quảng Bình.

 1. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

Các học viên nộp bản đăng ký tham gia (theo mẫu gửi kèm) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị, ký tên, đóng dấu.

 1. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 07/6/2019

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Quảng Bình

Địa chỉ: 59 Trần Nguyên Hãn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3796 967    Fax: 0232.3796 967   

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hòa Bình  - TP. Xúc tiến thương mại 

Điện thoại: 0918.86.06.96    Email: binhnh.sctqb@gmail.com
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: