Mời tham dự khoá huấn luyện “Kỹ năng tiếp thị xuất khẩu thành công” tại Huế

VIETRADE - Chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương” (sau đây gọi tắt là Chương trình) là Dự án ODA do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ được thực hiện trong 04 năm (2013-2017). Cơ quan quản lý chương trình là Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) là đơn vị chủ trì thực hiện theo phương thức Quốc gia điều hành.

Căn cứ theo nhu cầu thực tế, BQL Chương trình, Cục XTTM phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại Thừa Thiên Huế, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tổ chức khóa huấn luyện “Kỹ năng tiếp thị xuất khẩu thành công”. Mục đích hoạt động huấn luyện nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ của các tổ chức hỗ trợ thương mại, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Đặc biệt, Khóa huấn luyện sẽ tư vấn và hướng dẫn một cách bài bản và toàn diện cho doanh nghiệp các bước xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch tiếp thị xuất khẩu.

Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm của khoá huấn luyện như sau:

Thời gian: Thứ 5, ngày 10 tháng 8 năm 2017 (cả ngày).

Địa điểm: Khách sạn Duy Tân 1, 12 Hùng Vương, Phú Nhuận, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế.

Nội dung: Nội dung chi tiết theo văn bản gửi kèm.

Đối tượng: Cán bộ các Trung tâm Xúc tiến thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp.

Kinh phí: do BQL Chương trình hỗ trợ DNNVV Việt Nam, Cục XTTM, Bộ Công Thương đài thọ.

BQL Chương trình hỗ trợ DNNVV Việt Nam, Cục XTTM, Bộ Công Thương kính mời Quý Đơn vị tham dự và gửi phiếu đăng ký (có mẫu gửi kèm) trước Thứ Hai, ngày 07 tháng 8 năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: BQL Chương trình Hỗ trợ DNNVV Việt Nam, Cục XTTM; Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; Tel: 024.39347628 (Máy lẻ: 89); Fax: 024-3266 8533; Email: duan_sme@vietrade.gov.vn; Người liên hệ: Chị Tạ Hoàng Lan, Điều phối Quốc gia Chương trình, DĐ: 094.537.8266/096.2288.172.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: