Mời tham dự Khóa đào tạo kỹ năng kinh doanh cho doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2019

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 và Hợp đồng thực hiện đề án trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương;

Nhằm nâng cao kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công thương tổ chức 02 lớp đào tạo ( Kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; Kỹ năng nghiên cứu thị trường tiêu thụ trong nước và thị trường xuất khẩu). Cụ thể như sau:

1.Mục tiêu:

- Chương trình đào tạo tập huấn về kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản thiết thực về kỹ năng kinh doanh, công tác quản lý tổ chức mạng lưới bán lẻ, tổ chức mua bán, tiêu thụ sản phẩm ở vùng sâu, vùng xa phù hợp với đặc thù của tỉnh miền núi Phú Thọ. Đồng thời, sẽ giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố hệ thống trợ giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh, phát triển mạng lưới bán lẻ cho các đơn vị, doanh nghiệp.

- Đào tạo kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá ở các khu vực đặc biệt là khu vực nông thôn.

  1. Quy mô: 02 lớp (50 học viên/lớp).
  2. Thời gian: Ngày 23 tháng 8 năm 2019.
  3. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, số 2201 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  4. Đối tượng tham gia: Lãnh đạo, cán bộ của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các đơn vị kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
  5. Giảng viên: Các giảng viên có trình độ, uy tín, nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, xúc tiến thương mại.
  6. Kinh phí:Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu và đồ dùng phục vụ học tập.
  7. Các nghĩa vụ của học viên khi tham gia khóa học:

- Đăng ký tham gia khóa học với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương (Đơn vị tổ tổ chức tập huấn).

- Tự trang trải 100% các chi phí ăn, ở và đi lại...

- Tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học.

  1. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo:

Đăng ký danh sách tham gia khóa đào tạo với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương (Qua phòng Xúc tiến thương mại). Bản đăng ký theo mẫu đính kèm.

  1. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước thứ tư, ngày 21/8/2019

Các đơn vị, doanh nghiệp cử cán bộ tham gia khóa đào tạo gửi danh sách đăng ký về địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương;

Số 28B, đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103. 638999, fax: 02103. 841767

Chi tiết liên hệ: Ông Triệu Đức (0963053631)
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: