Mời đăng ký tham dự Hội chợ ngành nghề dưỡng sinh sức khỏe (Nam Ninh) Quảng Tây năm 2017

Hội Xúc tiến thương mại Quảng Tây - ASEAN mời doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, sức khỏe, sản xuất sản phẩm sạch hướng đến sức khỏe cộng đồng tham dự "Hôi chợ ngành nghề dưỡng sinh sức khỏe (Nam Ninh) Quảng Tây 2017.

Thời gian: Từ ngày 20-22/12/2017.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ quốc tế Nam Ninh.

Cơ quan chủ trì: Tập đoàn truyền thông Quảng Tây Nhật Báo.

Cơ quan phối hợp: Hội Xúc tiến thương mại Quảng Tây.

Số lượng đại biểu: 10-15 đại biểu.

Kinh phí: Ban tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, nghỉ cho các đại biểu trong thời gian tham dự Hội chợ tại Nam Ninh.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Lãnh sự Thương mại, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh;

Điện thoại: 0086-18577177819;

Người liên hệ: Đồng chí Triệu Thúy Nga

Liên lạc ban tổ chức: Ông Tô Giang Dũng, di động: +86-13978624542,

Email: geatpa@163.com./.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: