Mời các đơn vị tham gia lớp tập huấn Kỹ năng kinh doanh, phát triển thị trường.

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương về viêc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo - tập huấn kỹ năng kinh doanh, phát triển thị trường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon Tum phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh, phát triển thị trường tại tỉnh Kon Tum với nội dung như sau:

  1. Thời gian: 25-27/8/2017, bắt đầu lúc 7h30 ngày 25/8/2017.
  2. Địa điểm: Khách sạn Đông Dương, Số 30 Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  1. Nội dung: Tập huấn Kỹ năng kinh doanh, phát triển thị trường.

Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Thương mại và Tư vấn công nghiệp kính mong đơn vị tham gia lớp tập huấn trên. (Mỗi đơn vị có thể cử từ 3-5 người).

Danh sách học viên tham gia Lớp tập huấn gửi về Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum, hoặc qua địa chỉ email: khuyencongkontum@gmail.com trước ngày 18/8/2017. (Mẫu đính kèm)

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ: 494 Trần Phú - Tp.Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

Tel: 02603.911024               Fax: 02603.862508

Người liên hệ: Lê Thị Bích Phượng  (ĐT: 01223.555.552)

Email:  khuyencongkontum@gmail.com        
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: