Đắk Nông: Tập huấn kỹ năng nghiên cứu thị trường và phát triển mạng lưới bán lẻ

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia; Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiên cứu thị trường và phát triển mạng lưới bản lẻ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông phối hợp Trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng tổ chức lớp đào tạo, tập huấn Kỹ năng nghiên cứu thị trường và phát triển mạng lưới bán lẻ tại tỉnh Đắk Nông với nội dung như sau:
1. Thời gian: 04 ngày, dự kiến từ ngày 13/4/2017 đến ngày 16/4/2017.
2. Địa điểm: Công ty TNHH MTV nhà hàng Hướng Liễu, Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
3. Thành phần tham dự: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Nội dung:
Lớp đào tạo, tập huấn triển khai các nội dung như sau:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ với các thị trường mục tiêu; Sự phát triển của các loại hình dịch vụ bán lẻ; Các điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng kinh doanh, tổ chức phát triển mạng lưới bán lẻ. Công tác quản lý, thực trạng kỹ năng kinh doanh, tổ chức phát triển mạng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
- Chuyên đề 2: Kỹ năng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; Kỹ năng lựa chọn cơ hội kinh doanh, địa điểm kinh doanh, tổ chức sản xuất, tổ chức hoạt động phân phối sản phẩm. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ của các đơn vị doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng; Kỹ năng nghiên cứu nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu;...Hướng dẫn đơn vị xây dựng thương hiệu và đăng ký bảo hộ thương hiệu các mặt hàng truyền thống của địa phương.
- Chuyên đề 3: Kỹ năng nghiên cứu nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức mua bán, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức hoạt động thương mại và dịch vụ, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.
5. Hồ sơ đăng ký học viên:
- Phiếu đăng ký học viên gồm các thông tin chi tiết: Tên đơn vị, dịa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, tên học viên, số điện thoại liên hệ,…. (theo phụ lục đính kèm).
- Các đơn vị đăng ký tập thể gửi kèm bảng tổng hợp số lượng và danh sách học viên theo nhóm đăng ký.
6. Kinh phí tham gia: Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu phục vụ cho khóa học.

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký xin vui lòng gửi phiếu đăng ký theo mẫu trước ngày 10/4/2017 và gửi về địa chỉ:
Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông
Trụ sở Sở Công Thương, Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Số điện thoại: 0501.3707676 hoặc 0918.369.050 (Thủy), 0917.027.171 (Khánh)./.
Nội dung liên quan:

Sự kiện mới hơn:

Sự kiện cũ hơn: