Language: English
Xuất nhập khẩu đường của EU28 In
Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 10:57

VIETRADE - Nhập khẩu

Theo dự đoán, lượng đường nhập khẩu vào EU niên vụ 2014/2015 giảm xuống còn khoảng 2,6 triệu tấn, trong đó 0,8 triệu là đường tinh luyện. Giá đường trong khối thấp khiến việc nhập khẩu đường vào EU GATT CLX chịu mức thuế 98 euro/tấn không mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, dẫn đến các nhà nhập khẩu đường của EU đặc biệt là đường tinh luyện miễn cưỡng nhập đường từ Brazil và các khu vực khác vào EU. Trong niên vụ 2013/2014, hạn mức nhập khẩu từ Brazil là 325.000 tấn đã không được sử dụng đến.

 

Hạn ngạch nhập khẩu đường niên vụ 2014/2015

Nguồn: Uỷ Ban Châu Âu


Vẫn còn chưa rõ liệu hạn mức nhập khẩu đường của EU theo định kỳ hàng năm đối với các quốc gia gần đây đã ký kết những hiệp định tự do thương mại với khối này như Peru, Colombia, Panama và Trung Mỹ có được đưa vào áp dụng không. Vì vậy, lượng đường nhập khẩu vào EU niên vụ 2014/2015 được dự đoán giảm hơn 660.000 tấn so với niên vụ 2013/2014. Lượng đường nhập khẩu cho niên vụ 2015/2016 được dự báo sẽ phục hồi phần nào nếu giá đường tại thị trường này tăng đột biến, kể cả khi khối này cần nhập khẩu đường để bù đắp lượng hàng dữ trữ đang giảm dần.

 

Hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2015

 Nguồn: Uỷ Ban Châu Âu


Xuất khẩu

Lượng đường xuất khẩu trong niên vụ 2014/2015 được dự báo đạt 1,6 triệu tấn, trong đó 10.000 tấn là đường tinh luyện.  Do quy định của WTO giới hạn mức trần, nên lượng đường xuất khẩu của EU niên vụ 2015/2016 dự báo đạt 1,5 triệu tấn, hầu hết là đường tinh luyện. Trong khi đó, ước tính xuất khẩu đường niên vụ 2013/2014 cao hơn một chút đạt 1,55 triệu tấnvà hầu hết được xuất sang các thị trường truyền thống như Trung Đông và Bắc Phi.

 

Tồn kho:

Do sản lượng đường phục vụ tiêu dùng tại EU nằm trong hệ thống quy chế hạn mức được cơ cấu thấp hơn mức tiêu thụ nội địa EU, nên nếu nhập khẩu thiếu sẽ dẫn đến tình trạng giảm lượng đường dự trữ. Đường dư thừa chưa bán được của niên vụ 2014/2015 được dự báo đạt mức 2,1 triệu tấn mặc dù lượng đường nhập khẩu đã giảm, thấp hơn so với mức 3 triệu tấn trong niên vụ 2013/2014. Trong niên vụ 2015/2016 lượng đường dự trữ của EU ước tính sẽ giảm  còn 0,7 triệu tấn, trừ khi Uỷ Ban Châu Âu  giảm lượng đường xuất khẩu xuống thấp hơn hạn mức trần quy định bởi WTO. Dự báo của Uỷ Ban Châu Âu cho niên vụ 2014/2015 về lượng đường tồn kho giảm còn 1 triệu tấn và trong niên vụ 2015/2016 tiếp tục giảm xuống còn 0,75 triệu tấn. Tuy nhiên, dự báo này chưa tính đến lượng đường thừa chưa bán được từ niên vụ trước.

 

Tiêu thụ

Lượng đường tiêu thụ nội đia EU dự báo tăng dần đạt mức 18,7 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015 và 18,8 triệu tấn trong niên vụ 2015/2016 do mức tiêu thụ tại các quốc gia thành viên mới gia nhập đang bắt kịp với các thành viên còn lại nhưng sau đó sẽ duy trì ở mức ổn định trong tương lai. Tuy nhiên, trong niên vụ 2013/2014 sức tiêu thụ đường trong công nghiệp thực phẩm chiếm 70% lượng đường tiêu thụ tại EU đã bị kìm hãm bởi chênh lệch khá lớn về giá đường trong khu vực EU và trên thế giới. Khi mức chênh lệch này được thu hẹp trong niên vụ 2014/2015, các nhà sản xuất đường EU sẽ sử dụng ít đường nhập khẩu hơn, đặc biệt đối với thực phẩm xuất khẩu quy định bởi chương trình sản xuất nội bộ khối EU, theo đó miễn thuế nhập khẩu.

 

Giá tham chiếu EU và giá thị trường EU đối với đường tinh luyện so với giá thế giới London No. 5 (giao kỳ hạn lần đầu - $/tấn – euro/tấn)

 

Nguồn: Uỷ Ban Châu Âu


Tin liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox