Language: English
Sản lượng đường khối 28 nước EU năm 2015 và dự báo năm 2016 In
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2015 00:52

VIETRADE - Sản lượng đường phục tiêu dùng của 28 nước EU trong niên vụ 2015/2016 được dự báo đạt 16,1 triệu tấn. Mặc dù diện tích trồng củ cải đường dự tính giảm 15% xuống dưới 1,4 triêu ha nhưng các nhà sản xuất đường tại các quốc gia thành viên EU vẫn tiếp tục sản xuất hết hạn mức được cho phép theo quy định của EU về "sản xuất theo đơn hàng", tạo điều kiện cho việc trao đổi mua bán đường giữa các quốc gia. Các nhà sản xuất đường tại Châu Âu không khuyến khích người nông dân mở rộng diện tích trồng củ cải đường do giá đường giảm và khả năng sử dụng đến lượng đường dư thừa từ năm 2014 là rất thấp. Sản lượng đường dự báo niên vụ 2014/2015 là 16,75 triệu tấn. Đây là mức sản lượng cao kỷ lục nhờ điều kiện trồng trọt thuận lợi ở hầu hết các vùng trồng củ cải đường tại Châu Âu.

 

Tổng sản lượng củ cải đường của EU trong niên vụ 2015/2016 được dự báo đạt 16,85 triệu tấn. Tổng sản lượng củ cải đường của EU trong niên vụ 2014/2015 ước tính tăng lên 21,35 triệu tấn, cao hơn mức kỷ lục của năm 2009 và năm 2011. Với hạn ngạch đường phục vụ tiêu dùng ở ngưỡng 14,7 triệu tấn đường thô, hạn ngạch đường phục vụ trong sản xuất công nghiệp đạt 6,6 triệu tấn, thì 4,6 triệu tấn vượt mức cho phép cần được xuất sang thị trường tiêu dùng bên ngoài EU, cao gấp đôi mức trung bình kể từ cải cách trong sản xuất đường năm 2007. Nhu cầu đường phục vụ sản xuất công nghiệp nhất là trong sản xuất ethanol sinh học niên vụ 2014/2015 khá ảm đạm do giá đường giảm, dẫn đến tình trạng tồn kho cao vào cuối niên vụ và được chuyển sang niên vụ 2015/2016 khiến hạn ngạch của niên vụ này cũng giảm tương ứng. Do có sự sụt giảm đáng kể về diện tích trồng củ cải đường, các nhà sản xuất đường EU đã trì hoãn quy trình sản xuất của niên vụ 2015/2016 từ hai đến ba tuần.

 

Lượng đường tiêu thụ trong EU dự báo tăng chậm đạt mức 18,7 triệu tấn trong niên vụ 2014/2015 và 18,8 triệu tấn trong niên vụ 2015/2016 và sẽ giữ mức ổn định trong tương lai. Lượng đường nhập khẩu vào EU trong niên vụ 2014/2015 tiếp tục giảm xuống còn khoảng 2,6 triệu tấn do giá đường trong khu vực EU thấp khiến việc nhập khẩu đường vào EU, GATT, CXL với mức thuế 98 euro/tấn không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kể từ niên vụ 2013/2014, hạn ngạch đường nhập khẩu từ Brazil là 325.000 tấn cũng đã không được sử dụng đến. Lượng nhập khẩu trong niên vụ 2015/2016 được dự báo sẽ phục hồi phần nào. Đường xuất khẩu từ EU, chủ yếu là đường tinh luyện trong niên vụ 2014/2015 dự báo đạt 1,6 triệu tấn. Lượng đường xuất khẩu của EU cũng được WTO quy định hạn mức, nên lượng xuất khẩu năm 2015/2016 dự báo đạt 1,5 triệu tấn. Do sản lượng đường dành cho tiêu dùng của EU được quy định phải thấp hơn mức tiêu dùng trong EU nên lượng đường nhập khẩu giảm sẽ dẫn đến lượng đường tiêu dùng dự trữ giảm. Lượng đường tồn kho niên vụ 2014/2015 dự báo là 2,1 triệu tấn, giảm so với mức 3 triệu tấn của niên vụ 2013/2014.  Trong niên vụ 2015/2016, lượng tồn kho dự báo giảm khoảng 0,7 triệu tấn.

 

Mùa thu hoạch củ cải đường năm 2015 là mùa thứ hai người nông dân EU trồng củ cải đường kể từ quy chế hạn mức sản xuất đường của EU được ban hành. Quy chế này có hiệu lực 5 năm và hết hiệu lực vào cuối niên vụ 2016/2017. Người trồng củ cải đường và sản xuất đường đều đang mong đợi thời điểm này với nhiều tâm trạng khác nhau. Trong khi một số nhà phân tích cho rằng quy chế hạn mức sản xuất đường hết hiệu lực đem lại nhiều cơ hội giúp tăng lượng đường xuất khẩu thì các nhà sản xuất không mấy lạc quan cho rằng lợi nhuận sẽ giảm do giá giảm. Người nông dân cũng lo ngại rằng giá đường có thể vẫn thấp trong một thời gian dài do giá đường trên thế giới giảm. Được biết các nhà sản xuất đường đã có những tính toán riêng, ít nhất là trong ngắn hạn do mức lợi nhuận hiện tại không đủ để thu hồi vốn đầu tư.

 

Sản lượng đường cho tiêu dùng tại EU

 

Niên vụ 2013/14

Niên vụ 2014/15

Niên vụ 2015/16

Thời điểm bắt đầu niên vụ

Tháng 10 năm 2013

Tháng 10 năm 2014

Tháng 10 năm 2015

 

Liên minh Châu Âu

Số liệu cũ

Số liệu điều chỉnh

Số liệu cũ

Số liệu điều chỉnh

Số liệu cũ

Số liệu điều chỉnh

Sản lượng tồn kho đầu niên vụ (nghìn tấn)

 

3.836

 

3.836

 

3.067

 

3.066

 

2.617

 

2.106

Sản lượng củ cải đường

(1000 nghìn tấn)

 

15.741

 

15.741

 

16.461

 

16.461

 

15.220

 

15.820

Sản lượng mía đường

(1000 nghìn tấn)

 

279

 

279

 

289

 

289

 

280

 

280

Tổng sản lượng đường

(1000 nghìn tấn)

 

16.020

 

16.020

 

16.750

 

16.750

 

15.500

 

16.100

Nhập khẩu đường thô (1000 nghìn tấn)

2.420

2.428

2.200

1.900

2.400

2.100

Nhập khẩu đường tinh luyện.( nghìn tấn)

 

843

 

834

 

800

 

700

 

800

 

700

Tổng sản lượng nhập khẩu (nghìn tấn)

3.263

3.262

3.000

2.600

3.200

2.800

Tổng cung (1000 MT)

23.119

23.118

22.817

22.416

21.317

21.006

Xuất khẩu đường thô (nghìn tấn)

8

8

5

10

5

5

Xuất khẩu đường tinh luyện (nghìn tấn)

 

1.544

 

1.544

 

1.495

 

1.600

 

1.495

 

1.495

Tổng sản lượng xuất khẩu (nghìn tấn)

1.552

1.552

1.500

1.610

1.500

1.500

Tiêu thụ dùng làm thực phẩm trong nội bộ khối EU (nghìn tấn)

 

18.500

 

18.500

 

18.700

 

18.700

 

18.800

 

18.800

Tổng sản lượng tiêu dùng(nghìn tấn)

18.500

18.500

18.700

18.700

18.800

18.800

Tồn kho cuối niên vụ  (nghìn tấn)

 

3.067

 

3.066

 

2.617

 

2.106

 

1.017

 

706

Tổng sản lượng phân phối (nghìn tấn)

 

23.119

 

23.118

 

22.817

 

22.416

 

21.317

 

21.006

 

 

Dự báo sản lượng đường EU niên vụ 2015/2016 cho nhu cầu tiêu dùng được điều chỉnh tăng lên mức 16,1 triệu tấn đường thô so với mức dự báo trước đó là 15,5 triệu tấn, do các  nhà sản xuất đường của các quốc gia thành viên EU sẽ sản xuất hết hạn mức theo quy định về "sản xuất theo đặt hàng" của EU cho phép trao đổi đường giữa các quốc gia trừ những vùng có sản lượng củ cải đường biến động do chịu ảnh hưởng của hạn hán tại Đông và Nam EU. Dự báo này được đưa ra ngay cả trong bối cảnh người trồng củ cải đường tại các quốc gia thành viên EU không mặn mà với việc nhân rộng diện tích trồng do giá đường thấp và dự báo cũng không mấy sáng sủa về việc giải quyết lượng đường dư thừa từ năm 2014 chuyển sang. Diện tích trồng củ cải đường tại các quốc gia EU trong năm 2015 giảm 15% xuống dưới 1,4 triệu ha. Dự tính sản lượng đường của EU phục vụ tiêu dùng niên vụ 2014/2015 được duy trì ở mức 16,75 triệu tấn, kể cả lượng đường tồn kho được tính sang niên vụ 2015/2016. Sản lượng đường ở mức cao là do điều kiện trồng trọt thuận lợi trong niên vụ 2014 tại hầu hết các địa bàn trồng củ cải đường ở EU.

 

Sản lượng củ cải đường tại EU

 

Diện tích (nghìn héc ta)

Năng suất củ cải đường (tấn/ha)

Tỷ lệ đường (%)

 

13/14

14/15

15/16

13/14

14/15

15/16

13/14

14/15

15/16

Áo

50,8

50,7

45,6

67,6

84,0

68,5

18,05

16,00

17,80

Bỉ

59,8

58,7

53,7

74,1

81,8

78,0

18,00

17,70

18,00

Đan Mạch

38,0

36,0

24,0

60,5

52,5

61,5

18,00

18,00

18,00

Phần Lan

12,0

13,7

12,0

38,8

38,2

36,0

16,50

16,50

16,50

Pháp

394,0

407,0

385,0

85,7

89,0

85,0

18,50

18,50

18,50

Đức

358,0

373,0

310,0

63,6

78,0

70,0

17,84

17,87

17,80

Hy Lạp

5,8

7,5

4,7

67,8

67,0

60,0

13,50

13,50

13,50

Ý

40,7

52,2

38,3

51,9

66,0

58,0

15,00

16,00

16,00

Hà Lan

73,0

75,1

60,5

76,0

87,4

81,0

16,90

16,70

17,00

Bồ Đào Nha

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

Tây Ban Nha

34,0

42,4

35,0

84,0

84,0

93,0

17,88

17,80

17,70

Thuỵ Điển

36,2

34,4

19,3

64,2

59,8

59,0

17,50

17,50

17,50

Vương Quốc Anh

120,9

116,0

90,0

69,7

75,0

69,5

17,60

17,65

17,50

Cộng Hoà Séc

62,0

63,0

58,2

63,5

85,7

64,0

17,59

16,00

17,00

Hungary

15,6

15,1

14,7

48,9

50,0

53,0

16,50

16,00

16,50

Lít va

17,6

16,2

15,0

59,0

54,4

50,0

17,50

17,00

17,10

Ba Lan

184,8

197,6

171,6

60,8

68,0

51,5

17,30

17,50

17,50

Slovakia

21,0

22,0

21,4

52,0

52,3

53,0

16,50

16,00

16,50

Rumani

28,1

29,2

23,9

36,6

38,7

30,0

17,00

16,50

16,50

Croatia

20,0

26,5

16,8

52,0

64,0

45,0

15,50

15,50

15,50

Tổng cộng toàn EU-

15

 

1223,2

 

1266,7

 

1078,1

 

 

 

 

 

 

Tổng sản lượng của 13 quốc gia thành viên mới (NMS)

349,1

369,6

321,6

 

 

 

 

 

 

Tổng sản lượng tại 28 quốc gia-

EU

 

1572,3

 

1636,3

 

1399,7

 

 

 

 

 

 

EU-15: 15 nước thành viên trước năm 2004; NMS: 13 quốc gia thành viên mới kể từ năm 2004

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)


Sản lượng đường bổ sung vào hạn mức của EU đối với đường không dùng trong tiêu dùng

Tổng sản lượng củ cải đường trong niên vụ 2015/2016 được dự báo đạt 16,85 triệu tấn. Tổng sản lượng củ cải đường niên vụ 2014/2015 tăng 410.000 tấn đạt 21,35 triệu tấn, cao hơn sản lượng năm 2009 và 2011, cao nhất kể từ chính sách cải cách đường năm 2005. Do đường sản xuất cho tiêu dùng được khống chế ở mức 14,7 triệu tấn, hạn mức sử dụng trong sản xuất công nghiệp tăng lên ở mức 6,6 triệu tấn. Sau khi trừ đi lượng đường xuất khẩu và đường tồn kho từ niên vụ trước, còn khoảng 4,6 triệu tấn đường vượt hạn mức cần phải xuất sang thị trường bên ngoài EU, cao gấp đôi so với lượng đường trung bình hàng năm kể từ cải cách sản xuất tiêu thụ đường năm 2007. 

 

Trong khi số liệu chính thức sẽ được công bố trong một vài tháng tới, thị trường đường công nghiệp niên vụ 2014/2015 khá ảm đạm do giá đường thấp, đặc biệt đối với đường sản xuất ethanol sinh học. Như vậy sẽ có một lượng tồn kho lớn vào cuối năm được tính vào hạn mức sản xuất của năm sau. Với những khuyến nghị của các nhà sản xuất đường, người trồng củ cải đường đã giảm diện tích gieo trồng trong năm 2015 xuống còn 2,4 triệu héc ta. Do diện tích trồng giảm lớn như vậy, các nhà sản xuất đường EU bắt đầu quy trình sản xuất năm 2015 trễ từ hai đến ba tuần, việc này giúp họ có thêm thời gian để giải phóng bớt diện tích chứa đường tồn kho từ niên vụ 2014/2015.

 

Sản lượng củ cải đường EU (ước tính)

nghìn tấn

2013/14

2014/15

2015/16

Thị trường đường dưới sự giám sát của EU*

16.020

16.750

16.100

Sản lượng đường công nghiệp vượt hạn mức không có điều chỉnh**

2.238

4.603

754

Tổng sản lượng củ cải đường của EU

18.258

21.353

16.854

*bao gồm sản lượng trong hạn mức và sản lượng vượt hạn mức được tiêu thụ tại thị trường EU và sản lượng vượt hạn mức được xuất khẩu.

**bao gồm tổng sản lượng vượt hạn mức trừ đi sản lượng vượt hạn mức được tiêu thụ tại thị trường EU và sản lượng vượt hạn mức được xuất khẩu.

 

Giá trung bình đối với đường sử dụng trong sản xuất công nghiệp trong nội bộ khối EU-28

 

Nguồn: Uỷ Ban Châu ÂuTin liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox