Language: English
Nông sản
Bản tin ngành hàng chè - Tháng 04/2015 In
Thứ tư, 22 Tháng 4 2015 16:54
anh_ban_tin_tra_2015 Chè là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành Bản tin ngành hàng chè - Tháng 04/2015. Trong Bản tin này, chúng tôi cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường chè .
 
Bản tin ngành hàng điều - Tháng 10/2014 In
Thứ ba, 14 Tháng 10 2014 15:16
Ht_iu  Hạt điều là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành Bản tin ngành hàng điều - Tháng 10/2014. Trong Bản tin này, chúng tôi cung cấp các thông tin cập nhật về thị trườ.
 


© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox