Language: English
Dệt may và nguyên liệu
Bản tin ngành hàng Dệt may - Tháng 12/2015 In
Thứ hai, 28 Tháng 12 2015 16:02
hinh_anh_det_may Dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành "Bản tin ngành hàng Dệt may - Tháng 12/2015". Trong Bản tin này, chúng tôi cung cấp các thông tin cập nhật về thị.
 
Bản tin ngành hàng dệt may - Tháng 12/2013 In
Chủ nhật, 22 Tháng 12 2013 14:23
Hinh_anh_ban_tin_nganh_hang_det_mayDệt may là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành Bản tin ngành hàng dệt may - Tháng 12/2013. Trong Bản tin này, chúng tôi cung cấp các thông tin .
 
Báo cáo hàng may mặc EU 2011 In
Thứ năm, 05 Tháng 1 2012 11:39
Bao_cao_may_mac_EU_2011Báo cáo hàng may mặc EU được  thực hiện nhằm cung cấp  thông  tin hỗ  trợ cho các doanh nghiệp hàng may mặc Việt Nam mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU. 
 


© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox