Language: English
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) của Cục XTTM" In
Thứ sáu, 21 Tháng 10 2016 10:00

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

“Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) của Cục Xúc tiến thương mại

tòa nhà 20 Lý Thường Kiệt,HN”


Căn cứ Quyết định 442/QĐ-XTTM ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn: “Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) của Cục Xúc tiến thương mại tòa nhà 20 Lý Thường Kiệt,HN”;

Cục Xúc tiến thương mại thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Năm Sao.

- Giá trúng thầu: 189.992.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu , chín trăm chín mươi hai nghìn đồng).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 10 đến tháng 11 năm năm 2016

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khoa học Công Nghệ Đo Lường

- Giá đề xuất cao hơn giá gói thầu được phê duyệt

2

Công ty CP MSD

- Giá đề xuất cao hơn giá gói thầu được phê duyệt


Cục Xúc tiến thương mại thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Cục Xúc tiến thương mại để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo./.

 

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox