Cục Xúc tiến thương mại - chặng đường 21 năm thành lập và phát triển

Sáng ngày 06/7/2021, nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Cục Xúc tiến thương mại, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã đến chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Xúc tiến thương mại.

Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) - Bộ Công Thương được thành lập vào ngày 06/7/2000 tại Quyết định số 78/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cục XTTM thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu.

Cục trưởng Cục XTTM Vũ Bá Phú phát biểu tại cuộc gặp

Trải qua 21 năm thành lập và phát triển, Cục XTTM đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu thông qua các chương trình cấp quốc gia như Chương trình cấp quốc gia về XTTM và Chương trình Thương hiệu quốc gia.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến ngày càng phức tạp, cản trở các hoạt động XTTM truyền thống, Cục XTTM đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ giải pháp ứng phó, hỗ trợ thiết thực doanh nghiệp trong công tác xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin trong XTTM, đặc biệt xúc tiến tiêu thụ sản phẩm qua các nền tảng số, kết nối tiêu thụ sản phẩm đa kênh nhằm đa dạng hoá các hình thức xúc tiến thương mại.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tựu trong suốt những năm qua của Cục XTTM, đặc biệt là trong công tác XTTM, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu Cục XTTM đã đạt được thời gian qua 

Thứ trưởng khẳng định, hoạt động XTTM đã được Cục XTTM phối hợp với các cơ quan liên ngành triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, tận dụng tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực, địa bàn và quy mô khác nhau; nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thứ trưởng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tập thể công chức, viên chức, người lao động Cục XTTM sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống, sự tin tưởng của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương, các tổ chức hỗ trợ XTTM của Chính phủ, phi Chính phủ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam./.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chụp ảnh lưu niệm chung với tập thể Lãnh đạo Cục XTTM