Language: English
Sản lượng gạo Việt Nam tính đến tháng 11 năm 2010 In
Thứ sáu, 10 Tháng 12 2010 15:35

lua_gaoVIETRADE - Theo báo cáo ngày 6 tháng 12 năm 2010, USDA đã điều chỉnh lại dự báo của mình về sản lượng gạo nước ta niên vụ 2009 từ 39,28 triệu tấn lên 39,50 triệu tấn. Nguyên nhân chính là do diện tích trồng vụ đông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng nhanh hơn dự kiến.

 

Bảng 1 - Phân tích cung, cầu và sản lượng gạo nước ta:


2008/2009

2009/2010

2010/2011

Thời gian bắt đầu:

tháng 1 năm 2009

Thời gian bắt đầu:

tháng 1 năm 2010

Thời gian bắt đầu:

tháng 1 năm 2011

Số liệu chính thức

USDA

Cập nhật mới

Số liệu chính thức

USDA

Cập nhật mới

Số liệu chính thức

USDA

Cập nhật mới

Diện tích thu hoạch

7.334

7.334

7.355

7.415

7.350

7.390

Số lượng dự trữ ban đầu

2.018

2.018

1.961

1.961

1.561

1.400

Sản lượng gạo đã xay chà

24.393

24.393

24.550

24.689

24.750

24.819

Sản lượng lúa chưa xay

38.904

38.904

39.280

39.502

39.600

39.710

Tỷ lệ xay chà (.9999)

6.270

6.270

6.250

6.250

6.250

6.250

Tổng nhập khẩu

500

500

400

400

500

500

Tổng cung

26.911

26.911

26.911

27.050

26.811

26.719

Tổng xuất khẩu

5.950

5.950

6.200

6.500

5.800

5.800

Tiêu thụ

19.000

19.000

19.150

19.150

19.300

19.500

Tồn kho

1.961

1.961

1.561

1.400

1.711

1.419

Tổng lượng phân phối

26.911

26.911

26.911

27.050

26.811

26.719

đơn vị: nghìn ha, nghìn mét tân


SẢN XUẤT

Bảng 2 - Diện tích, năng suất và sản lượng lúa nước ta


2008

Đã điều chỉnh

2009

Ước tính

2010

Dự báo

Diện tích thu hoạch (nghìn ha)

Số liệu cũ

Số liệu mới

Số liệu cũ

Số liệu mới

Số liệu cũ

Số liệu mới

Vụ lúa mùa

1.800

1.800

1.710

1.770

1.710

1.750

Vụ đông xuân

3.024

3.024

3.035

3.035

3.030

3.030

Vụ hè thu

2.510

2.510

2.610

2.610

2.610

2.610

TỔNG

7.334

7.334

7.355

7.415

7.350

7.390

Năng suất (mét tấn/ha)







Vụ lùa mùa

4.46

4.46

4.36

4.34

4.35

4.35

Vụ đông xuân

6.15

6.15

6.22

6.22

6.20

6.20

Vụ hè thu

4.89

4.89

4.96

4.96

5.16

5.10

TRUNG BÌNH

5.30

5.30

5.34

5.33

5.40

5.37

SẢN LƯỢNG (nghìn mét tấn)







Vụ lùa mùa

8.028

8.028

7.456

7.678

7.439

7.613

Vụ đông xuân

18.598

18.598

18.878

18.878

18.786

18.786

Vụ hè thu

12.278

12.278

12.946

12.946

13.468

13.311

TỔNG

38.904

38.904

39.280

39.502

39.693

39.710

Nguồn: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, số liệu ước tính của USDA


Dự báo niên vụ 2009 (bắt đầu từ tháng 1 năm 2010)

Theo báo cáo ngày 6 tháng 12 năm 2010, USDA đã điều chỉnh lại dự báo của mình về sản lượng gạo nước ta niên vụ 2009 từ 39,28 triệu tấn lên 39,50 triệu tấn. Nguyên nhân chính là do diện tích trồng vụ đông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng nhanh hơn dự kiến.

 

Vụ lúa hè thu và thu đông

USDA vẫn giữ nguyên dự báo về tổng diện tích gieo cấy vụ lúa hè thu và thu đông niên vụ 2009 của nước ta là 2.61 triệu ha, tăng 100.000 ha so với niên vụ 2008. Bên cạnh diện tích gieo trồng tăng và năng suất tốt hơn, sản lượng lúa vụ thu năm 2009 tăng khoảng 670.000 tấn so với niên vụ năm 2008.

 

Vụ lúa mùa

Theo Bộ NN & PTNT, tính đến 15 tháng 11 năm 2010, tổng diện tích gieo cấy vụ đông tăng lên 62.000 ha, chủ yếu ở khu vực ven biển của ĐBSCL, nơi mà việc nuôi và khai thác tôm là chính còn lúa chỉ được trồng vào cuối năm nếu giá lúa cao. Việc thu hoạch của vụ đông ở ĐBSCL đã chỉ mới bắt đầu và chỉ hoàn thành được 7,2% diện tích.

 

Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2010, các tỉnh phía Bắc mới chỉ thu hoạch được 95,5% diện tích gieo cấy vụ đông. Mưa lớn và lũ lụt gây ra sự chậm trễ cho việc thu hoạch ở khu vực miền Trung. Tuy nhiên, không có thiệt hại nghiêm trọng nào xảy ra.

 

Sản lượng gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long

Vụ lúa mùa

Do giá lúa cao, nên nhiều nông dân ở vùng ven biển đã dành một phần đất vốn dùng để nuôi tôm để trồng lúa. Tuy nhiên, năng suất trồng lúa tại loại đất này thường thấp hơn so với các vùng khác. Vì vậy, việc tăng 60.000 ha đã giảm sản lượng trung bình của vụ đông xuân ở ĐBSCL từ 3,95 tấn/ha xuống còn 3,90 tấn/ha. Tổng sản lượng lúa, tuy nhiên, đã tăng từ 869.000 tấn lên 1.092.000 tấn.

 

Tổng cộng, sản lượng lúa của ĐBSCL niên vụ 2009 là 21,885 triệu tấn, tăng 1,75 triệu tấn so với niên vụ 2008.

 

Vụ đông xuân 2010

Bộ NN & PTNT dự kiến vụ đông xuân 2010 các tỉnh vùng sẽ gieo cấy khoảng 1,558 triệu ha, tương đương diện tích gieo cấy của vụ đông xuân 2009. .

 

Bảng 3. Sản lượng gạo của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

(đơn vị: nghìn ha, mét tấn/ha, nghìn mét tấn)


2008 (đã điều chỉnh)

2009 (ước tính) (số liệu cũ)

2009 (ước tính) (số liệu mới)


Diện tích

Năng suất

Sản lượng

Diện tích

Năng suất

Sản lượng

Diện tích

Năng suất

Sản lượng

Vụ lúa mùa

320

3,95

1.264

220

3,95

869

280

3,90

1.092

Vụ đông xuân

1.544

6,32

9.758

1.559

6,56

10.227

1.559

6,56

10.227

Vụ hè thu

1.553

4,72

7.330

1.644

5,00

8.220

1.644

5,00

8.220

Vụ lúa thu đông

470

3,80

1.786

510

4,40

2.244

510

4,60

2.346

Tổng

3.907


20.138

3.933


21.560

3.993


21.885

Nguồn: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, số liệu ước tính của USDA



Tin liên quan:

Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox