Tin tức - Sự kiện

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội Điện thoại: (84) (24) 39347628 Fax: (84) (24) 39348142 / 39344260 Email: vietrade@vietrade.gov.vn LÃNH ĐẠO CỤC X...

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG   Cục Xúc tiến Thương mại là cơ quan của Chính Phủ do Thủ tướng ký quyết định thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công T...