Language: English

LÃNH ĐẠO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI


Cục trưởng Bùi Huy Sơn

Điện thoại: (04) 39347653 - Ext 10
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lĩnh vực phụ trách:

1) Lãnh đạo, quản lý chung và chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác của Cục trước Lãnh đạo Bộ;

2) Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, kỷ luật, đào tạo trong Cục và hệ thống các Trung tâm giới thiệu sản phẩm, Trung tâm Xúc tiến thương mại tại nước ngoài do Cục phụ trách;

3) Phụ trách công tác quản lý nhà nướ về: xúc tiến thương mại, thương hiệu, Trung tâm giới thiệu sản phẩm, Trung tâm xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài;

4) Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, phát triển hạng tầng xúc tiến thương mại;

5) Chỉ đạo chung hoạt động của các đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính;

6) Giám đốc AJC Việt Nam thuộc Trung tâm xúc tiến thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN – Nhật Bản (AJC;

7) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Lãnh đạo Bộ, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc;

8) Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Dự án EU –MUTRAP theo phân công của Lãnh đạo Bộ;

9) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

 

Phó Cục trưởng Tạ Hoàng Linh
THL Điện thoại: (04) 39341512 - Ext 11 
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lĩnh vực phụ trách:

1) Công tác xây dựng và thực thi các chính sách phát triển xuất khẩu và xúc tiên thương mại, chính sách hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước;

2) Công tác hội chợ, triển lãm;

3) Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; công tác kế hoạch và tài chính đối với Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia và Hội chợ triển lãm;

4) Quan hệ với các Sở Công Thương, các cơ quan thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại và cơ quan liên quan tại các địa phương;

5) Công tác xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại; chỉ đạo hoạt động chung của Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, bao gồm cả hoạt động hợp tác quốc tế của Trung tâm;

6) Giám đốc AKC Việt Nam thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại, Đầu tư, du lịch và Văn hóa ASEAN – Hàn Quốc (AKC);

7) Chỉ đạo chung hoạt động của các đơn vị: Phòng Chính sách phát triển xuất khẩu, Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương;

 

8) Thay phần việc của Phó Cục trưởng Đỗ Kim Lang khi Phó Cục trưởng Đỗ Kim Lang vắng mặt;
9) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
 

 

Phó Cục trưởng Đỗ Kim Lang
MrLang Điện thoại: (04) 39348143 - Ext 12
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lĩnh vực phụ trách:

1) Các hoạt động hợp tác quốc tế, Dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại;

2) Chương trình Thương hiệu quốc gia, Giải thưởng xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ, các Chương trình phát triển thương hiệu ngành, sản phẩm;

3) Giúp Cục trưởng quản lý hoạt động của các Trung tâm giới thiệu sản phẩm, Trung tâm xúc tiến thương mại ở nước ngoài thuộc Cục Xúc tiến thương mại;

4) Phụ trách quan hệ giữa Cục Xúc tiến thương mại với các Thương vụ, Chi nhánh Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam, các Cơ quan xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

5) Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; tư vẫn hỗ trợ doanh nghiệp; thông tin thương mại, thông tin đầu tư, tuyên truyền phát triển xuất khẩu; ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến thương mại;

6) Chỉ đạo chung hoạt động các đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Thông tin truyền thông và Phát triển thương hiệu; Phòng Nghiên cứu phát triển thị trường; Trung tâm Truyền thông – Truyền hình Công Thương;

7) Thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban quản lý Dự án Trung tâm XTTM QT Hà Nội;

8) Thay phần việc của Phó Cục trưởng Tạ Hoàng Linh khi Phó Cục trưởng Tạ Hoàng Linh vắng mặt;

9) Thực hiện các nihệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.


Phó Cục trưởng Bùi Thị Thanh An
Bui_Thi_thanh_an Điện thoại:  (84) (08) 38297282 
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Lĩnh vực phụ trách:
1) Chỉ đạo chung hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Xúc tiến thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh;
2) Đại diện Cục Xúc tiến thương mại tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo phân công của Lãnh đạo Bộ;
3) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
 

 

Phó Cục trưởng Lê Hoàng Tài
le_hoang_tai Điện thoại:  (04) 39347628 - Ext 15
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lĩnh vực phụ trách: 
1) Phụ trách công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, quản lý hoạt động của các Văn phòng đại diện các tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam;
2) Chỉ đạo chung hoạt động của các đơn vị: Văn phòng Cục (không bao gồm Ban quản lý Dự án TT XTTM QT); Phụ trách Phòng Quản lý Xúc tiến thương mại; Văn phòng Đại diện Cục XTTM tại Đà Nẵng;
3) Chỉ đạo công tác hành chính, tổng hợp, cải cách hành chính, công tác Văn phòng Cục Xúc tiến thương mại;
4) Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm phát luật, kế hoạch, quy hoạch chung của Cục;
5) Chỉ đạo công tác kế hoạch và tài chính đối với các chương trình hành chính và chương trình sự nghiệp (trừ các hoạt động về Hội chợ, triển lãm);
6) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
  
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox