Language: English
Canađa In
Thứ hai, 13 Tháng 7 2009 09:57
Tên chính thức: Cộng hòa Canađa
Vị trí địa lý: Ở cực Bắc của Bắc Mỹ
Diện tích: 9.984.670 km2
Dân số: 34.834.841  người (tháng 7/2014)
Thủ đô: Ottawa
Đơn vị tiền tệ: đôla Canađa
Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Anh và Tiếng Pháp
Quốc khánh: 1/7 (1867)
Thể chế: Nhà nước quân chủ lập hiến, nhà nước liên bang theo chế độ chính thể cộng hoà

3dflags_can0001-0003a

 

 

 


Xem thông tin hồ sơ thị trường chi tiết tại đây
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox