Language: English
Ai Cập In
Thứ ba, 07 Tháng 7 2009 13:22
Tên đầy đủ: Nước Cộng hòa Ai Cập
Vị trí địa lý: nằm ở Bắc Phi và có bán đảo Si-nai nằm ở Châu Á
Diện tích: 997.738 km2
Dân số: 86.895.099 triệu người (7/2014)
Ngôn ngữ: tiếng A-rập
Đơn vị tiền tệ: Đồng bảng Ai Cập (EGP) 
Thủ đô: Cai-rô
Quốc khánh: 23/7/1952
Thể chế chính phủ: Cộng hòa

 Xem thông tin hồ sơ thị trường chi tiết tại đây. 

3dflags_egy0001-0003a

 

 

 

 

 

 

 

 
Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox