Language: English
Australia In
Thứ ba, 19 Tháng 5 2009 15:32
Tên chính thức: Liên bang Úc (Commonwealth of Australia, sau đây viết tắt là Australia)
Vị trí địa lý: lục địa ở Nam bán cầu, nằm giữa Ấn Độ dương và Thái Bình dương
Diện tích: 7.741.220 km2 
Dân số (ước tính đến tháng 07/2015): 22.751.014 người
Thủ đô: Canberra
Các thành phố chính: Sydney, Melbounne, Newcastle, Darwin
Ngôn ngữ: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức
Đơn vị tiền tệ: Đô la Úc (AUD)
Thể chế chính phủ: Liên bang Quân chủ lập hiến bên dưới chế độ Dân chủ Nghị viện
Ngày quốc khánh: 26/1 (1901)
australia


 Thông tin chi tiết thị trường xem tại đây 


Tin mới hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox