Language: English
Báo cáo xúc tiến xuất khẩu
Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2014 - 2015 In
Thứ hai, 01 Tháng 6 2015 09:50
Bia_1_Bao_cao_XTXK_2014-15Năm 2015 kỷ niệm 15 năm thành lập Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương, cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện vai trò điều phối hệ thống xúc tiến thương mại trên cả nước. Cùng với sự ra đời của Cục Xúc tiến thương mại, hoạt động xúc tiến thương mại.
 
Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014 In
Thứ sáu, 04 Tháng 7 2014 15:32
BCXTXK2013

Thực hiện chức năng tham vấn và thực hiện chính sách trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu, từ năm 2009, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức thực hiện Báo cáo Xúc tiến xuất khẩu thường niên với mục đích nghiên cứu .

 
Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2012 - 2013 In
Thứ sáu, 29 Tháng 3 2013 15:33
Bao_cao_XTXK_2012_-_2013

Thực hiện chức năng tham vấn và thực thi chính sách thương mại trong lĩnh vực xúc tiến thương mại (XTTM), bắt đầu từ năm 2009, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức thực hiện “Báo cáo xúc tiến xuất khẩu” với mục đích xem xét lại ngành hàng.

 
Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2011 - 2012 In
Thứ ba, 03 Tháng 1 2012 11:23
Bao_cao_XTXK_2011_-_BiaBáo cáo Xúc tiến xuất khẩu 2011-2012 do Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương thực hiện nhằm đánh giá năng lực xúc tiến xuất khẩu của doanh nghiệp và năng lực của các tổ chức xúc tiến thương mại (XTTM) và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. 
 


© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox