Vietbiz Mây tre lá

Tên tiếng Anh: Vietbiz Vietnam Bamboo
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu chung về ngành Mây tre lá Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành.