Vietbiz Hải Sản 2011-2012

Tên tiếng Anh: Vietnam SeaFood
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu chung về ngành Hải Sản Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành