Vietbiz Cà Phê 2010-2011

Tên tiếng Anh: Vietnam Coffee
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu chung về ngành Cà Phê Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành