Thủy sản Việt Nam Tiềm năng và Triển vọng


Tên tiếng Anh: Vietnam Fisheries
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Nhật
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu chung về ngành Thủy Sản Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành