Thương mại & Đầu tư 2014

Tên tiếng Anh: Vietnam Trade & Investment 2014
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu chung về Thương mại & Đầu tư Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành