Báo cáo Xúc tiến thương mại 2016

Thực hiện chức năng tham vấn và thực thi chính sách trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức thực hiện “Báo cáo Xúc tiến thương mại 2016” với mục đích tổng kết, đánh giá hoạt động xúc tiến thương mại do hệ thống các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2015-2016, từ đó nêu ra các khuyến nghị nhằm cải thiện hiệu quả công tác xúc tiến thương mại cũng như tăng cường năng lực của hệ thống các cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2017-2018.

Báo cáo đã được thực hiện thường niên, từ năm 2009, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực xúc tiến xuất khẩu. Tuy nhiên, để phù hợp với xu hướng và tình hình thực tiễn ở Việt Nam, từ năm 2016, ngoài việc đánh giá các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, Báo cáo cũng phân tích cả các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước.

Báo cáo Xúc tiến thương mại 2016 là kết quả của sự nỗ lực và phối hợp giữa Cục Xúc tiến thương mại và Nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, trong điều kiện còn hạn chế về nhân lực và thời gian, Báo cáo khó tránh khỏi có những thiếu sót. Cục Xúc tiến thương mại rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và phản biện xây dựng từ các độc giả, các nhà nghiên cứu và các cán bộ và chuyên gia trong mạng lưới các cơ quan xúc tiến thương mại cũng như các doanh nghiệp để chất lượng Báo cáo ngày càng được nâng cao, đóng góp thiết thực vào việc hoạch định chính sách thương mại và đề xuất các giải pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới

Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng, xin vui lòng gửi về Cục Xúc tiến thương mại theo địa chỉ:

Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE)

Phòng Nghiên cứu Phát triển thị trường

Địa chỉ: Số 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04.39347628, máy lẻ: 70, 71, 72.

Email: nctt@vietrade.gov.vn./.

Download bản đầy đủ của Báo cáo tại đây