Bản tin Chương trình hỗ trợ DNNVV Việt Nam số 11

VIETRADE - Bản tin Chương trình hỗ trợ DNNVV Việt Nam số 11

Nội dung gồm có:

1. Cá ngừ - Thông tin thị trường và truy xuất nguồn gốc đối với thủy sản xuất khẩu

2. Thái Nguyên: Diễn đàn Chính sách thương mại, Họp Ban Tư vấn Chương trình và Nhóm công tác Phát triển sản phẩm

3. Cần Thơ: Diễn đàn Chính sách thương mại, Họp Ban Tư vấn Chương trình và Nhóm công tác Phát triển sản phẩm

4. Hội thảo “Những phương thức tiếp cận mới trong phát triển thương hiệu cho ngành Thủ công mỹ nghệ”

5. Khóa huấn luyện “Tiếp cận thị trường mục tiêu và rà soát kế hoạch phát triển xuất khẩu cho ngành cá tra Việt Nam”

6. Nhóm công tác Tài chính thương mại: Tiếp cận vốn và các Hình thức thanh toán từ ngân hàng cho DN xuất khẩu

7. Nhóm công tác Tài chính thương mại tại Hải Phòng: Hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

8. Khóa huấn luyện kỹ năng tiếp thị xuất khẩu thành công tại Tp. Huế

9. Khóa huấn luyện và cuộc thị tham gia hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế thành công tại Tp. Cần Thơ

10.  Khởi động Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc cho sản phẩm trái cây tươi

Chi tiết bản tin tham khảo tại đây.