Language: English
Tài liệu hướng dẫn tham gia Triển lãm MESSE Nagoya 2016 In
VIETRADE - Cục Xúc tiến thương mại trân trọng giới thiệu tài liệu hướng dẫn tham gia Triển lãm MESSE NAGOYA 2016 diễn ra từ 26 tháng 10 đến 29 tháng 10 năm 2016 tại Port Messe Nagoya.

Chi tiết tham khảo tại đường link đính kèm: http://www.messenagova.ip/english/.
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox