Language: English
Vietbrand Cá tra In
Tn tiếng Anh: Vietnam Pangasius
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại 
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây .

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành cá tra Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành.
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox