Language: English
Vietbiz Thép In
Tên tiếng Anh: Vietnam's Steel Industry
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại 
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây .

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Thép Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành.
 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox