Language: English
Vietbiz Mây tre lá 2014 In
Vietbiz_Bamboo_2014Tên tiếng Anh: Vietbiz Vietnam Bamboo
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại 
Ngôn ngữ: tiếng Anh
 Đọc nội dung ấn phẩm tại đây .

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Mây tre lá Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành.


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn:

 
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox