Language: English
Ấn phẩm tiếng nước ngoài
Tài liệu hướng dẫn tham gia Triển lãm MESSE Nagoya 2016 In
VIETRADE - Cục Xúc tiến thương mại trân trọng giới thiệu tài liệu hướng dẫn tham gia Triển lãm MESSE NAGOYA 2016 diễn ra từ 26 tháng 10 đến 29 tháng 10 năm 2016 tại Port Messe Nagoya.

Chi tiết tham khảo tại đường link đính kèm: http://www.messenagova..
 
Vietbrand Cá tra In
Tn tiếng Anh: Vietnam Pangasius
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại 
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây .

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành cá tra Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành.
 
Vietbiz Thép In
Tên tiếng Anh: Vietnam's Steel Industry
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại 
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây .

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Thép Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành.
 
Vietbiz Mây tre lá 2014 In
Vietbiz_Bamboo_2014Tên tiếng Anh: Vietbiz Vietnam Bamboo
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại 
Ngôn ngữ: tiếng Anh
 Đọc nội dung ấn phẩm tại đây .

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Mây tre lá Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành.
 
Thương mại & Đầu tư 2014 In
Tên tiếng Anh: Vietnam Trade & Investment 2014
Năm xuất bản: 2014
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại 
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về Thương mại & Đầu tư  Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của.
 
Vietbiz Thương mại & Đầu tư 2012 In
Trade__Investment_2012_001Tên tiếng Anh: Vietnam Trade & Investment
Năm xuất bản:
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về Thương mại & Đầu tư  Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của n.
 
Vietbiz Cà Phê 2010-2011 In
vietbiz_coffee_design_edited_22-10_001Tên tiếng Anh: Vietnam Coffee
Năm xuất bản:
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Cà Phê Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành
 
Vietbiz Hải Sản 2011-2012 In
vietbiz_seafood_final_5.8.12_001Tên tiếng Anh: Vietnam SeaFood
Năm xuất bản:
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Hải Sản Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành
 
Thủy sản Việt Nam - Tiềm năng & Triển vọng In
trang_bia_Thuy_SanTên tiếng Anh: Vietnam Fisheries
Năm xuất bản:
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Nhật
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Thủy Sản Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành
 
Vietbiz Dệt May 2012 In
trang_bia_det_mayTên tiếng Anh: Vietnam Textiles & Garments
Năm xuất bản: 2012
Đơn vị xuất bản: Cục Xúc tiến thương mại
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Đọc nội dung ấn phẩm tại đây.

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu chung về ngành Dệt May Việt Nam và các đơn vị tiêu biểu của ngành
 
«Bắt đầu Lùi 123 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 trong tổng số 3
© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox