Language: English

Xúc tiến thương mại quốc gia

Mời tham gia phiên chợ hàng Việt tại huyện Đăkrong, tỉnh Quảng Trị năm 2014.
Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 7423/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2014, Trung...
| Chi tiết

Tin ngành hàng

Các vùng kinh tế trọng điểm

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới vùng kinh tế Tây Nguyên – Phần 1
2012_Jul_10_-_Pic_1VIETRADE – Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan trong thời đại ngày nay. Không một quốc gia nào có thể...
| Chi tiết

Tình hình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
VIETRADE - Quy hoạch phát triển đến năm 2020, ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa hình thành 10 khu công nghiệp tập trung, hiện...
| Chi tiết

Thương hiệu quốc gia

Mười năm xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu Quốc gia
logo_thuong_hieu_quoc_giaVIETRADE - Phát huy thành tựu của công cuộc đổi mới, trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội nước ta nói chung, thương mại - dịch vụ...
| Chi tiết

Cẩm nang xuất khẩu

Thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm vào Nhật Bản
VIETRADE - Thủ tục theo Luật Vệ sinh thực phẩm Khi nhập khẩu thực phẩm vào Nhật Bản, căn cứ vào Luật...
| Chi tiết

Báo cáo nghiên cứu

Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014
BCXTXK2013Thực hiện chức năng tham vấn và thực hiện chính sách trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu, từ năm 2009, Cục Xúc tiến thương...
| Chi tiết
Bản tin ngành hàng cá 2014
Fish_Vietnam Mặt hàng cá là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành Bản tin...
| Chi tiết

Mời tham gia Hội chợ triển lãm

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
20 Tháng 4: Ngày Thương hiệu Việt Nam

Liên kết

© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox