Language: English

Xúc tiến thương mại quốc gia

Mời tham gia khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các nhà bán lẻ
Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2014 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 678 /QĐ-BCT ngày 20 tháng 01...
| Chi tiết

Tin ngành hàng

Các vùng kinh tế trọng điểm

Tình hình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
VIETRADE - Quy hoạch phát triển đến năm 2020, ngoài Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa hình thành 10 khu công nghiệp tập trung, hiện...
| Chi tiết

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 - Phần 4
quyhoachtongthekiengiang7VIETRADE - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2. Định hướng phát triển theo không gian Do đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội và lịch sử, Kiên Giang đã...
| Chi tiết

Cẩm nang xuất khẩu

Để đối phó với các vụ kiện bán phá giá tại Thị trường Hoa Kỳ
VIEca_ba_saTRADE - Bị kiện bán phá giá là khó có thể tránh khỏi khi khối lượng buôn bán với thị trường...
| Chi tiết

Báo cáo nghiên cứu

Bản tin ngành hàng dệt may - Tháng 12/2013
Hinh_anh_ban_tin_nganh_hang_det_mayDệt may là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành Bản tin ngành...
| Chi tiết
Bản tin ngành hàng hạt tiêu - Tháng 02/2014
hotieu_p Hạt tiêu là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành Bản tin ngành...
| Chi tiết

Mời tham gia Hội chợ triển lãm

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
20 Tháng 4: Ngày Thương hiệu Việt Nam

Liên kết

© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox