Language: English

Xúc tiến thương mại quốc gia

Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTMQG 2014 - tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn Thái Bình
VIETRADE - Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2014 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-BCT ngày 02 tháng...
| Chi tiết

Tin ngành hàng

Các vùng kinh tế trọng điểm

Vị trí, vai trò và tiềm năng phát triển của tỉnh Đồng Nai - phần 2
dong_nai_4VIETRADE - Tài nguyên khoáng sản: Tài nguyên khoáng sản có thể khai thác công nghiệp bao gồm: Nhóm khoáng kim loại: có 19 mỏ và điểm...
| Chi tiết

Đặc điểm dân tộc, dân cư, văn hóa và xã hội Vùng kinh tế Tây Nguyên – Phần 1
2011_Nov_11_-_Pic_2VIETRADE - Tây Nguyên hiện nay thực sự là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, nơi cư trú của 47 dân tộc anh em,...
| Chi tiết

Thương hiệu quốc gia

Mười năm xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu Quốc gia
logo_thuong_hieu_quoc_giaVIETRADE - Phát huy thành tựu của công cuộc đổi mới, trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội nước ta nói chung, thương mại - dịch vụ...
| Chi tiết

Cẩm nang xuất khẩu

Thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm vào Nhật Bản
VIETRADE - Thủ tục theo Luật Vệ sinh thực phẩm Khi nhập khẩu thực phẩm vào Nhật Bản, căn cứ vào Luật...
| Chi tiết

Báo cáo nghiên cứu

Báo cáo xúc tiến xuất khẩu 2013 - 2014
BCXTXK2013Thực hiện chức năng tham vấn và thực hiện chính sách trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu, từ năm 2009, Cục Xúc tiến thương...
| Chi tiết
Bản tin ngành hàng cá 2014
Fish_Vietnam Mặt hàng cá là một trong những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Bộ Công Thương phát hành Bản tin...
| Chi tiết

Mời tham gia Hội chợ triển lãm

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
20 Tháng 4: Ngày Thương hiệu Việt Nam

Liên kết

© 2009 Vietnam Trade Promotion Agency - VIETRADE
 Web site này xem tốt nhất với trình duyệt Firefox